„A design nem pusztán szakma, hanem szemlélet.”

Moholy-Nagy László

Ha design alatt a vizuális kultúra tudatos tervezését értjük, akkor ez a fogalom ma már elválaszthatatlanul összekapcsolódott azzal, ahogyan a társadalom, a kultúra és a környezet kölcsönösen egymásra hat. Moholy-Nagy László szavainak szellemében egy olyan szemléletről van szó tehát, amelynek az élet minden területén meg kell nyilvánulnia mint az eredendő vágy és törekvés az értelemteli és értéket sugárzó rend megteremtésére és mint az emberi élet minőségének meghatározó tényezője. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Magyarországon egyedülálló képzést nyújt az építészet, a média és a design terén, s az oktatáson, illetve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységen túl lényegi törekvése ezen területek integrációja és társadalmi, illetve kulturális szerepének tudatosítása. Ezt a célt szolgálja a MOME line - design műhely, amely – a fenti szemlélet hű képviselőjeként – közvetítő szerepet kíván betölteni a legkülönbözőbb kezdeményezések, üzleti, művészeti vagy társadalmi célú beruházások és az alkotói erőforrások között.

Alapítók:

Bakos Maxim (közgazdász)
Cosovan Tamás (formatervező)
Huszár András (építész)
Pozsár Péter (építész)
Ráday Dávid (média designer)

http://www.vimeo.com/momeline
http://www.flickr.com/photos/momeline
http://twitter.com/mome_line
http://www.meetup.com/The-Budapest-Design-Meetup-Group/
http://tilos.hu/index.php?form=musor&id=620/
http://tanfolyamok.mome.hu/


——————–


Az idén 130 éves Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem letéteményese a teljes körű egyetemi szintű, tradicionális iparművészet-oktatás mellett az egyetemi szintű designer, építész és vizuális kommunikáció tervező képzésnek.A MOME oktatási tevékenysége arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró hallgatókban kialakuljon képességeik célirányos működtetésének feltétele.

Az egyetem vállalt törekvése, hogy tudatos alkotó egyéniségeket képezzen, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű megoldására. A művészképzés mellett rajztanári képzéssel járul hozzá a vizuális kultúra általános szintjének emelkedéséhez, továbbá művészeti-menedzserképzéssel gondoskodik a gazdaság egyes ágazatai és a művészi tevékenység közötti kapcsolat létrejöttéről is.

Az egyetem vállalja az elitképzés misszióját, az egyetemi alapképzés mellett a tematikus művészeti DLA és tudományos PhD doktori programokkal valamint szakirányú továbbképzésekkel. Az egyetem az iparművészetek szellemi műhelye is, melyet könyvtára, galériája, kiadványai révén valósít meg. Az egyetem az oktatott műfajok határainak és az alkalmazott – autonóm művészetek határainak hagyományos merevségét az egyetemen folyó oktatási tevékenység nyitottsággal, átjárhatósággal helyettesíti.

Diplomájával alkotóerővel felruházott, döntéseiért felelős iparművészeket, építészeket, és vizuális kommunikáció tervezőket bocsát ki, akik az emberi környezet alakításáért belső kényszertől hajtva tevékenykednek. Munkaformáival – mester és tanítvány kapcsolatok által – pozitív emberi értékekkel egészíti ki a szak-tudás megszerzésének minden mozzanatát.

Az egyetem a kitalálás – a megtervezés – a megvalósítás készségének hármas egységét alakítja ki a hallgatóban. A képzéssel és az egyetem szolgáltatásaival gondoskodik hallgatóinak értelmiségivé válásáról, részben európai mintákhoz való alkalmazkodást, részben múltban gyökerező hagyományokon alapuló identitást ad.

www.mome.hu

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121-H Budapest
Zugligeti út 9-25.
Központi telefon: +36 1 392 1180